Kerstbrief 2023

Aan de vrienden en de weldoeners van de Krijtberg,

De donkerte van de laatste maanden van het jaar kunnen ons beklemmen. De regen en de dode bladeren ons deprimeren. Christenen weten zich echter gesterkt door de vaste tijden in het kerkelijk jaar. De advent is zo’n tijd.

De advent is een tijd van verwachting. Christelijke verwachting is meer dan een gezellig samenzijn met familie en vrienden. Christenen zien de adventstijd als een tijd van voorbereiding op de komst van de Heer, de Zoon van de Levende God. Advent is een toegroeien naar die heel bijzondere ontmoeting met de Heer.

Hoe bereiden we ons voor op deze ontmoeting? Door waakzaam te zijn. Waakzaamheid is de kern van ons geloof. Ons geloof mag niet verslappen. Onze huidige tijd wordt gekenmerkt door geloofsafval en onverschilligheid ten aanzien van het geloof. Mensen willen zich niet meer interesseren voor het geloof. Christenen mogen zich niet laten meeslepen door deze tijdgeest, maar moeten innerlijk verbonden blijven met God. Hoe verbonden te blijven met God? Vaste geestelijke routines kunnen tot hulp zijn, vooral als God niet zo voelbaar is.

De advent is tevens een oproep tot bekering. Scheve verhoudingen, onjuiste situaties moeten recht worden getrokken. Licht gaat niet samen met duisternis. Jezus, het Licht van de wereld, verdraagt geen duistere hoeken in ons hart.

De advent is daarom een tijd van hoop. We verwachten dat de Heer ons bekeert en ons nieuw maakt. Door ons te laten dopen met de Heilige Geest – de geest van Liefde en Waarheid – worden we door God nieuw gemaakt en bij Hem ingelijfd.

Maria is een typische adventsfiguur. Zij is vol geloof en verwachting. De aankondiging door de engel Gabriël beantwoordt zij niet met een houding van ongeloof maar met een houding van totale beschikbaarheid: ‘Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiedde naar uw woord.” Het antwoord van Maria getuigt van een enorme kracht en een diep verlangen naar de vernieuwing van de wereld. Haar Magnificat gaat dan ook over een God die alle verhoudingen op zijn kop zet. Rijken komen met lege handen te staan. Armen ontvangen overvloed. Machtigen worden van hun troon gestoten en nederigen worden verheven.

Kerstmis is het feest van Gods liefde voor alle mensen. Hij trekt iedereen aan. Veel mensen zijn op zoek naar het licht van de waarheid, het vuur van de liefde. Het Licht dat Christus is, kan alleen ons hart vrede en geluk schenken.

Het bestuur wenst u een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar.


De Stichting tot Behoud van de Krijtberg viert op 15 februari 2024 haar 50-jarig jubileum. Zonder de inzet van onze stichting destijds zou de Krijtbergkerk er niet meer zijn geweest. Het bestuur heeft in overleg met de rector besloten het jubileum feestelijk te vieren met een heilige mis op zondag 4 februari 2024 om 10.30 uur. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Na afloop van de mis is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de pastorie van de kerk.

De instandhouding van onze mooie kerk vergt een voortdurende inspanning. Zo dient volgend jaar het orgel te worden gerestaureerd. De begrote kosten van deze restauratie bedragen ongeveer € 25.000. We hopen dat u hieraan wilt bijdragen door onze stichting te steunen. Alle bijdragen, hoe groot of klein ook, worden in grote dank aanvaard. Een gift aan onze stichting, die een culturele stichting is, kunt u voor 125%
in aanmerking nemen bij uw giftenaftrek.

Het afgelopen jaar hebben er wijzigingen plaatsgevonden in ons bestuur.
Arie Feij heeft in november van dit jaar afscheid genomen als bestuurder.
Hij was tot mei van dit jaar voorzitter van het bestuur. Arie Feij heeft zijn expertise op het gebied van onderhoud van gebouwen volledig weten in te zetten bij het groot onderhoud van ons kerkgebouw. Hij heeft hiermede een belangrijke bijdrage geleverd aan het werk van de stichting, waarvoor het bestuur hem erkentelijk is. Gert-Jan van den Bergh is in mei van dit jaar toegetreden tot ons bestuur en bekleedt
nu de functie van voorzitter. Birgitte Vroom-Dissen is eveneens in mei toegetreden tot ons bestuur als gewoon bestuurslid.

Hieronder treft u een overzicht aan van de vieringen in de kersttijd:

Zondag, 24 december, 4e zondag van de Advent
10.30 uur: H. Mis; Latijn, Gregoriaans gezongen, met Schola Cantorum.

Zondag 24 december, Kerstnacht:
20.00 uur: H. Mis; Latijn, Gregoriaans gezongen, met Schola Cantorum.
22.15 uur: H. Mis; Nederlandstalig.
24.00 uur: H. Mis; Engelse mis.

Maandag 25 december, Eerste Kerstdag:
10.30 uur: H. Mis; Latijn, Gregoriaans gezongen, met Schola Cantorum.
12.30 uur: H. Mis; Nederlandstalig.
17.15 uur: H. Mis; Engelse mis.

Dinsdag 26 december, Tweede Kerstdag:
10.30 uur: H. Mis; Nederlandstalig, met Schola Cantorum.
12.30 uur: H. Mis: vervalt.

Zondag 31 december, Oudejaarsdag:
10.30 uur: H. Mis; Latijn, Gregoriaans gezongen, met Schola Cantorum.
12.30 uur: H. Mis; Nederlandstalig.
17.15 uur: H. Mis; Nederlandstalig.
Aansluitend oliebollen met glühwein tot 19.00 uur.

Maandag 1 januari, Nieuwjaarsdag:
10.30 uur: H. Mis; Nederlandstalig.
12.30 uur: H. Mis: vervalt.