Paasbrief 2024

Aan de vrienden en weldoeners van de Krijtberg,

De veertigdagentijd als periode van vasten, roept de vraag op wat vasten precies is. We weten uit de Bijbel dat vasten te doen heeft met jezelf iets ontzeggen waar je maar moeilijk afstand van kan doen; het geven van aalmoezen en het bidden in het verborgene.

Het vasten als onthouding staat niet op zichzelf. Het vasten is een bewuste keuze voor God en een nee tegen datgene wat ons van God afleidt. De wereld met haar ongeloof en materialisme biedt de mens volop afleiding voor wie niet wilt geloven en er voor kiest God te vervangen door eigentijdse afgoden. Een christen weet uit ervaring dat er een Levende en Sprekende God is. God is Liefde en spreekt tot ons in een taal van liefde. We worden in de veertigdagentijd geroepen om ons meer open te stellen voor God en de bezielende kracht van de Heilige Geest. Het mooie aan vasten is dat het nooit te laat is om te beginnen. Vasten maakt een mens vrij van gehechtheden die er ongemerkt insluipen, om zo meer te delen met anderen.

Jezus komt tijdens zijn openbare leven in conflict met de religieuze leiders van zijn tijd. Hij wordt gekwetst door hun liefdeloosheid ten opzichte van zowel God als hun naasten. De tempel is voor Hem een plaats van gebed. Jezus houdt een pleidooi voor een bezielde relatie met God. Een godsdienst die niet wordt beleefd vanuit het hart is onecht. Jezus geneest ook op de sabbat, de rustdag voor de Joden, aangezien Hij oprecht geraakt wordt door het lijden van de mensen waarvan hij hen wil bevrijden. De Schriftgeleerden zien alleen maar dat Jezus hun regels overtreedt en daarmee een gevaar vormt voor hun gevestigde religieuze orde.

De lijdensweek kan ons schrik aanjagen. Het kruis is een teken van tegenspraak vooral in een wereld die alle lijden het liefste zou willen uitbannen. Jezus kent onze huiver voor het lijden en de dood. Hij sterkte zijn naaste leerlingen dan ook alvorens Hij moest lijden. Zij mochten getuigen zijn van Zijn Gedaanteverandering als voorbode van zijn toekomstige heerlijkheid.

Het lijdensverhaal laat de majestueuze houding zien van Jezus te midden van zijn vijanden. Jezus noemt dit lijden de wil van zijn Vader. Jezus laat in het uiterste lijden Hem door mensen aangedaan, zien wat de uiterste liefde van God tot de mensen is. De doodsangst van Jezus doet je beseffen dat de Liefde van God niet aanvaard wordt. De liefde wordt niet bemind.

De dood van Jezus doet het voorhangsel in de tempel scheuren. Het oude verbond waarin alleen een hogepriester via het voorhangsel bij God kon komen is hiermede ten einde. De tempel door mensenhanden gemaakt is niet langer de woonplaats van God. Christus heeft door zijn dood de barrières tussen God en de mensen verwijderd; wij mogen Hem nu zonder schroom en vol vertrouwen benaderen.

De vrouwen die vroeg in de morgen naar het graf gingen om het lichaam van Jezus te balsemen zien dat de steen welke het graf afsloot, was weggerold en dat een jongeman in een wit gewaad hen met geruststellende woorden aansprak.

De vrouwen reageren met ontsteltenis, schrik en vrees. Het is een menselijke reactie op het ongehoorde en onverwachte van Gods handelen, de voorbode van een diepe vreugde.

Het is Jezus zelf die zijn leerlingen tegemoet komt. Hij legt hun de Schriften uit en toont hen dat Hij alleen door het lijden zijn glorie kon binnengaan. Daar wordt het geloof geboren, namelijk in een hart dat ontvankelijk is voor Gods woord. De Heer schenkt ons dit geloof in Hem, opdat wij dit geloof verder zouden meedelen aan anderen.

Het bestuur wenst u een Zalig Pasen.

De voorjaarsvergadering van onze stichting zal in het teken staan van de kosten van restauratie van het orgel (begroot op € 25.000) en de reparatie van de toegangsdeuren (begroot op € 15.000). We hopen dat u hieraan wilt bijdragen door onze stichting te steunen. Alle bijdragen, hoe groot of klein ook, worden in grote dank aanvaard. Een gift aan onze stichting, die een culturele stichting is, kunt u voor 125% in aanmerking nemen bij uw giftenaftrek.

De vieringen van de Goede Week & Paasdagen zijn hieronder vermeld.

Zaterdag 23 maart 2024

16.00 uur – 17.00 uur: Biechthoren

17.15 uur: Heilige Mis (Engelstalig gezongen)

Palmzondag 24 maart 2024

10.30 uur: Heilige Mis (Gregoriaans gezongen)

12.30 uur: Heilige Mis (Nederlandstalig zonder zang)

17.15 uur: Heilige Mis (Nederlandstalig gezongen)

Witte Donderdag 28 maart 2024

12.30 uur: Gebruikelijke Eucharistieviering vervalt

16.00 uur – 17.00 uur: Biechthoren

20.00 uur: Avondmis Witte Donderdag; Aanbidding & Wake

Goede Vrijdag 29 maart 2024

12.30 uur: Gebruikelijke Eucharistieviering vervalt

15.00 uur: Kruisweg met aansluitend bloemenhulde

16.00 – 17.00 uur: Biechthoren

20.00 uur: Gedachtenis van de Kruisdood

Paaszaterdag 30 maart 2024 / Heilige Paasnacht

16.00 – 17.00 uur: Biechthoren

20.00 uur: Paaswake Paaszondag

31 maart 2024

10.30 uur: Heilige mis (Gregoriaans gezongen)

12.30 uur: Heilige Mis (Nederlandstalig zonder zang)

17.15 uur: Heilige Mis (Nederlandstalig gezongen)

Tweede Paasdag 1 april 2024

10.30 uur: Heilige Mis (Nederlandstalig gezongen)