Word donateur van de Stichting

De Antwerpse jezuïet Petrus Laurentius kocht in 1654 drie woonhuizen aan de Singel, waarvan het grootste pand genaamd was ‘de Crytberg’. Dit pand deed dienst als huis – of schuilkerk. Het was de katholieken in de tijd van de Republiek immers niet toegestaan om in het openbaar hun geloof te belijden. De kerk bevond zich toen in het achterhuis en was toegankelijk via de Katersteeg. Deze steeg vormde de verbinding tussen de Herengracht en de Singel.

De kerk werd in 1835 richting de Singel verlengd, waarbij het woonhuis de Krijtberg en het toenmalige koetshuis is afgebroken, en waarvoor in de plaats is gekomen de huidige pastorie. De pastorie vormde toen de toegang tot de kerk.

De huidige kerk is gebouwd in 1881-1883 en ontworpen door de architect Alfred Tepe. De kerk is opgetrokken in neo-gotische stijl. Het interieur is ontworpen door kunstenaars van het St. Bernulphusgilde, onder wie Friedrich Wilhelm Mengelberg.

De kerk heeft als officiële naam: De Rooms-Katholieke Kerk toegewijd aan Sint Franciscus Xaverius, maar is in de volksmond beter bekend als ‘De Krijtberg’.

De geloofsgemeenschap van de Krijtberg wordt nog steeds geleid door de paters van de Sociëteit van Jezus, of wel de jezuïeten. Voor meer informatie over deze geloofsgemeenschap wordt u verwezen naar de website www.krijtberg.nl.

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw dreigde de kerk gesloten te worden. De toenmalige pastoor, pater Dubois s.j., en parochianen zijn toen een actie begonnen om de kerk open te houden, hetgeen onder meer heeft geleid tot oprichting van de stichting tot Behoud van de Krijtberg. Deze actie heeft ertoe geleid dat de bisschop van Haarlem op 23 mei 1974 heeft besloten om de kerk open te houden.

De kerk is op 27 september 1973 geplaatst op de monumentenlijst en sindsdien een Rijksmonument. Sinds 2012 behoort de kerk tot het culturele erfgoed van Nederland. De Stichting tot behoud van de Krijtberg wordt daarom sinds 2012 aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI).

Voor de doelstelling van de stichting tot Behoud van de Krijtberg wordt u verwezen naar onze ANBI-informatie.

De stichting krijgt haar giften voornamelijk van haar donateurs. Deze worden jaarlijks tweemaal (vóór Kerstmis en Pasen) per brief geïnformeerd over de lopende activiteiten van de stichting en over de kerkdiensten die rond deze kerkelijke feestdagen gaan plaatsvinden. Indien u zich aangesproken voelt door de doelstelling van de stichting, kunt u zich als donateur door een e-mail te sturen naar secretariaat@behoudkrijtberg.nl of via een berichtje naar ons postadres.

Omdat de stichting een culturele ANBI is, komen giften aan onze stichting voor 125% voor aftrek in aanmerking voor de inkomstenbelasting.

Het vermogen van de stichting wordt beheerd via betaal- en spaarrekeningen van banken die onder het depositogarantiestelsel vallen. Alle omvangrijke bestedingen van de stichting lopen via de bankrekening van het kerkbestuur die als beheerder van het kerkgebouw opdracht geeft voor herstelwerkzaamheden.