Projecten

Actueel verslag van de in 2014 uitgeoefende activiteiten

De activiteiten in 2014 betreffen fase 1 en 2 van het groot onderhoud aan het kerkgebouw. Deze fasen omvatten onder meer de volgende werkzaamheden:

  • Het herstellen van de goten en de hemelwaterafvoeren;
  • Het waar nodig opnieuw voegen van de muren van het kerkgebouw;
  • Het herstellen van metsel- en stucwerk;
  • Het vervangen en vernieuwen van de voorzetramen vóór de glas-in-loodramen;
  • Het herstel van de leibedekking en loodslabben op het dak en de controle van de
    loketten op het dak;
  • Het schilderwerk van de kapellen;
  • Het schoonmaken van de kap en gewelven van het kerkgebouw.