Kerstbrief 2017

Aan de vrienden en de weldoeners van de Krijtberg,

We leven in een tijd die niet veel verschilt van de tijd waarin Jezus werd geboren en onder ons leefde. Het toenmalige Palestina was een smeltkroes van verschillende volken en geloven dat gebukt ging onder de bezetting door een vreemde overheerser. Er is niet veel fantasie nodig om deze lijn door te trekken naar de huidige tijd. Christenen behoren thans tot een minderheid en hebben niet langer een stem van betekenis in het publieke debat noch de aandacht van de politieke leiders.

God is niet langer overal welkom. Voor christenen is vaak hetzelfde lot beschoren.

Christenen zijn echter mensen met een onverwoestbare hoop in hun hart.

Zij leven namelijk in de verwachting van het Rijk van God. Het Rijk dat gevestigd wordt in onze harten. Het is geen rijk gestoeld op macht, maar een rijk van liefde, bezield door de Heilige Geest. Een Rijk dat gericht is op de Komende die reeds gekomen is en nog steeds meer in onze harten moet komen. Christenen leven daarom in adventstemming en verlangen slechts dat Gods Rijk in onze wereld mag groeien.

Wij wensen u als bestuur een mooie advent en een Zalig Kerstfeest.

Voor wat betreft het meerjarig onderhoud aan het kerkgebouw heeft de overheid ons laten weten akkoord te gaan met de gedane uitgaven van het meerjarig onderhoud. Als gevolg hiervan neemt de overheid 65% van de kosten van het gedane onderhoud voor haar rekening. Onze stichting heeft 35% van deze kosten betaald. De totale kosten van het meerjarig onderhoud bedroegen € 523.887.

Het kerkgebouw heeft een belangrijke functie, niet alleen voor de gelovigen die dagelijks of wekelijks de kerk bezoeken voor het bijwonen van de mis, maar ook voor

de vele toeristen die graag even binnen komen wandelen om te genieten van de stilte en de schoonheid van het kerkgebouw.

Als gevolg van de teruglopende begunstigers en inkomsten zijn wij voor wat betreft ons werk, welke is gericht op de instandhouding van het kerkgebouw en de inventaris voor de eredienst, afhankelijk van uw financiële bijdrage. Elke gift is welkom.

Het is ook mogelijk om een periodieke gift te doen. Een periodieke gift is in zijn geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Een gift aan onze stichting kunt u nog steeds voor 125% in aanmerking nemen bij de berekening van uw jaarlijkse giftenaftrek. Onze stichting is namelijk een culturele instelling.

Tot slot berichten wij u dat een overzicht van de vieringen in de kersttijd is ingesloten.

Het bestuur van Stichting tot Behoud van de Krijtberg.