Kerstbrief 2019

Aan de vrienden en de weldoeners van de Krijtberg, 

Sneeuwvlokken dwarrelen in grote getale uit de hemel neer. Het is nacht en stil. De grond kraakt onder hun voeten. De ezel trappelt met zijn hoeven van de kou. Moe van de lange reis, vinden ze onderdak in een schamele stal. De os kijkt wat stuurs op van zijn voederbak, maar zodra hij Maria ziet, geeft hij graag zijn warme vacht als beschutting tegen de straffe kou. Het uur is aangebroken waarop Maria haar Kind ter wereld brengt. De wereld slaapt, onbewust van het grote wonder dat zich in het verborgene voltrekt. De hemel opent zich en brengt de Verlosser voort.

Engelen en aartsengelen verschijnen aan de hemel. Zij brengen het goede nieuws. Heden is in de stad van David de Verlosser geboren. De Verlosser die Christus is. Herders bijeen rondom het vuur, zijn verbaasd en tegelijkertijd vreugdevol. Als zij horen waar zij de Christus kunnen vinden, haasten zij zich naar Bethlehem naar een stal, alwaar zij het Goddelijk Kind vinden in doeken gewikkeld. Zij geven zich spontaan met geheel hun hart en brengen geschenken tegen de kou.

De stilte omsluit de nacht. Het Goddelijk Kind is nog veilig voor de tiran.

Ik draai mijn deur op het nachtslot en keer mij om. Ik ben weer in de stilte waar het allemaal eens begon. Ik telde toen mijn schaapjes en dacht niet na over een Goddelijk Kind tot dat de met sterren bezaaide hemel zich opentrok. Sindsdien is mijn hart verloren in het grote mysterie dat de geboorte van God onder ons is. Ik tel niet langer mijn schaapjes, maar laat mij leiden door Hem die Mijn Herder is.

Het bestuur wenst u een zalig kerstfeest en een gezegend nieuwjaar.

Zowel in de voorjaarsvergadering als de najaarsvergadering is gesproken over het meerjarigonderhoud aan het kerkgebouw. Monumentenwacht heeft eind 2018 een rapport uitgebracht over de staat van het kerkgebouw met aanbehoren en de werkzaamheden welke noodzakelijk zijn om het gebouw in goede staat te houden. Een deel van dit onderhoud kan worden bekostigd uit subsidies te verstrekken door diverse overheden en giften van particuliere organisaties. Een deel zal door onze stichting en de gemeenschap van de Krijtberg dienen te worden bekostigd.

Een gift aan onze stichting kunt u voor 125% in aanmerking nemen bij de berekening van uw giftenaftrek. Onze stichting is namelijk een culturele instelling. Tot slot berichten wij u dat een overzicht van de vieringen in de kersttijd is ingesloten.