Paasbrief 2015

Amsterdam, maart 2015

Aan de vrienden en weldoeners van de Krijtberg,

We staan voor de passietijd waarin we het lijden van Onze Heer herdenken. Het passieverhaal raakt je als gelovige. Leerlingen die op de vlucht slaan zodra Jezus gevangen wordt genomen, dan wel hun toevlucht nemen tot geweld. De gemeenheid en het geweld waaraan Onze Heer wordt overgeleverd. Het lijdensverhaal toont ons ook de zachtmoedige kant van Jezus.

Hij verdraagt alles in stilte en troost zelfs de wenende vrouwen. Hij laat zich niet verbitteren, maar vraagt om vergeving voor zijn beulen. De duisternis van Goede Vrijdag is volkomen, zodra Jezus sterft aan het kruis. De dood lijkt haar zege te hebben behaald. Wat rest is de graflegging voorbehouden aan enkele getrouwen. De steen als einde van een mooie episode ? Niets blijkt minder waar. De leerlingen vinden op de derde dag een leeg graf en langzaam gaan hun ogen open. Ze herkennen De Heer die opgestaan is uit de dood, waarna hun verdriet omslaat in vreugde. Hij die de dood overwon wil ook ons maken tot getuigen van het nieuwe leven dat Hij bracht door Zijn Verrijzenis. Dit nieuwe leven dat hier en nu te herkennen is aan de vreugde en de vrede als tekenen van Gods aanwezigheid in het diepst van ons hart. Zo zijn kruis en verrijzenis onlosmakelijk met elkaar verbonden. We wensen u een zalig Pasen.

In onze laatste brief informeerden wij u omtrent de voortgang van het groot onderhoud aan ons kerkgebouw. Inmiddels hebben de werkzaamheden van fase 3 en 4 van dit groot onderhoud een aanvang genomen en zijn de kosten hiervan ook begroot. Tijdens een inspectie van het dak bleek enig herstelwerk aan het dak noodzakelijk. Dit herstel zal daarom worden meegenomen in het groot onderhoud van fase 3 en 4.

Onze stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling. Dit heeft als voordeel dat giften aan onze stichting voor 125% aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Voorwaarde voor de status van algemeen nut beogende instelling is wel dat we bepaalde informatie omtrent onze stichting dienen te publiceren op een eigen website.

Inmiddels is deze website in de lucht. Sinds begin van dit jaar is alle informatie omtrent onze stichting terug te vinden op de website: www.behoudkrijtberg.nl.

De kerk is een belangrijke plaats voor de beleving van ons geloof en een baken voor hen die zoeken naar God. De Krijtberg valt op in het stadsbeeld door zijn markante bouw met de twee traptorens. Het is belangrijk om in deze tijd een zichtbare kerk te zijn met een duidelijke boodschap. Het is ons daarom alles aan gelegen om de Krijtberg te behouden als kerk voor onze geloofsgemeenschap. We doen daarom weer een beroep op uw vrijgevigheid als donateur.

Zoals gebruikelijk is een overzicht van de vieringen in de Goede Week en op de Paasdagen bijgevoegd.

Het bestuur van de Stichting tot Behoud van de Krijtberg.