Paasbrief 2018

Aan de vrienden en weldoeners van de Krijtberg,

De vastentijd is als een korte woestijntocht. Geen 40 jaren maar 40 dagen vasten we in het verborgene. Het is een tijd waarin we meer dan anders worden geconfronteerd met onszelf en onze omgeving. Het huidig tijdsgewricht kan hierbij voor een christen een enorme beproeving zijn. Het is niet langer gemakkelijk om over je geloof met anderen te praten. Als gelovige heb je al snel het gevoel dat je niet wordt begrepen dan wel dat de spot met je wordt gedreven.

Het vraagt moed om dan te laten zien dat het christelijk geloof niet achterhaald is, maar een levende bron waaruit een mens die dorst naar waarheid en geluk te allen tijde kan putten.

Tijdens het openbare leven van Jezus zien we allerlei soorten mensen de revue passeren.

We zien zowel de eenvoudige vissers die Jezus tot zijn leerlingen maakt als de sluwe farizeeën die er alleen op uit zijn om Jezus te vangen in de strikken van de dood. We zien ook gelovige mannen en vrouwen en arme en lijdende mensen die in Jezus hun vertrouwen stellen.

In het lijdensverhaal lijken de zwakheid van de apostelen en de haat van de farizeeën te triomferen. Het is het menselijke gezicht van de duisternis dat geen toekomst biedt.

De ontdekking van het lege graf, de getuigenis van de vrouwen dat zij de Verrezen Heer zagen en hun eigen ontmoeting met de Verrezen Heer, brengen de leerlingen tot het geloof in de Verrezen Heer. Een geloof dat daarna niet meer van hen kan worden afgenomen.

Het bestuur wenst u dit paasgeloof toe en daarom een Zalig Pasen.

De heer J. Steijaert heeft in de najaarsvergadering van 2017 afscheid genomen als bestuurslid. Hij is ruim 22 jaar bestuurslid van onze stichting geweest en heeft gedurende zijn bestuursperiode de functie van penningmeester vervuld. De laatste jaren was hij nauw betrokken bij het groot onderhoud aan het kerkgebouw. In de voorjaarsvergadering van 2018 is mevrouw J. Oldenburger toegetreden tot ons bestuur. We zijn blij met haar toetreding.

Wij willen u als donateur bedanken voor de financiële steun aan het werk van onze stichting. Hiermede maakt u het mogelijk dat het kerkgebouw behouden blijft voor de eredienst.

Wij zijn ons ervan bewust dat een kerkgebouw zonder een levende geloofsgemeenschap geen functie vervult. God zoekt in de eerste plaats mensen die hem met hart en ziel aanbidden.

Uw financiële bijdrage maakt het echter mogelijk het geloof als gemeenschap te vieren.

Een overzicht van de vieringen in de Goede Week en op de Paasdagen vindt u op de achterzijde van deze brief.

Het bestuur van de Stichting tot Behoud van de Krijtberg.