Kerstbrief 2020

Aan de vrienden en de weldoeners van de Krijtberg, 

We hebben enkele weken geleden het oude kerkelijk jaar afgesloten met het hoogfeest Christus, Koning van het Heelal. We vernamen toen over het oordeel welke zal plaatsvinden en over de scheiding tussen schapen en bokken. Criterium voor Jezus is wat je als mens hebt gedaan voor de minste van allen. Jezus is geen koning van pracht en praal, macht en werelds aanzien. Zijn Koninkrijk is niet gebouwd op macht en geweld, maar op liefde en goedheid, hartelijkheid en vrede.

Zijn Koninkrijk groeit naarmate we meer leven vanuit Zijn Liefde.

De Liefde van God vinden we in Jezus Christus die als Zoon van God onder ons is gekomen. Tijdens zijn aardse leven ondervond Hij veel tegenstand van de heersers van deze aarde. Hij die niet was gekomen om te heersen, maar om te dienen, was voor hen, die alleen oog hebben voor eigen belang, een aanstoot.

De overgang van het feest van Christus, Koning van het Heelal, naar de Advent is dan ook niet vreemd. Zonder God zijn we als gevallen bladeren door de wind meegevoerd. Aardse dingen kunnen ons ongemerkt in de greep krijgen en ons doen verwijderen van God. God wordt dan uiteindelijk een vage herinnering wat niets meer te doen heeft met onze eigen levenstijl.

Advent leert ons – in het besef dat we onvolmaakte mensen zijn – waakzaam te zijn, dit wil zeggen om bij alles wat we doen gericht te blijven op God en niet te leven alsof God er niet zou zijn. Met andere woorden we mogen niet traag of lauw worden voor de dingen van God. Waakzaamheid vereist tijd voor bezinning en gebed waarin je op gelovige wijze de gebeurtenissen in je leven kan overdenken.

Advent is ook een tijd van verwachting. Gelovigen vieren met Kerstmis de Komst van de Zoon van God onder ons, zowel toen als nu. Met de geboorte van de Zoon van God in een stal, is God iets nieuws begonnen met de mens. De hoofdrolspelers in het kerstverhaal kunnen ons veel leren. Maria en Jozef leren ons om onder alle omstandigheden te blijven vertrouwen op God, en het onbegrijpelijke niet uit de weg te gaan. De herders leren ons hun eenvoud en onvoorwaardelijke toewijding aan hun schapen. Voor de schapen zijn goede herders belangrijk, omdat ze anders gaan zwerven. De schapen hebben recht op plekken waar geestelijk voedsel te vinden is. De engelen zorgen voor het goede nieuws, zodat mensen zich steeds op weg begeven naar God toe en hun hart voor Hem weten te openen.

Koninkrijken komen en gaan. Alleen de Zoon van God die op aarde is gekomen, om ons terug te brengen naar Zijn Vader, weet Zijn Eeuwig Koninkrijk van Liefde in ons te vestigen. Wij wensen u een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar.

Het groot onderhoud 2020 aan ons kerkgebouw is afgerond. Onze stichting heeft -naast een gift van € 100.000,00 – een groot deel van de kosten van dit groot onderhoud voorgefinancierd. De voorfinanciering zal in een bestek van zes jaar worden terug betaald uit te ontvangen subsidies van de overheid.

Het covid-virus had het afgelopen jaar enorme gevolgen voor het kerkbezoek. Tijdens de eerste golf van deze pandemie bleef het kerkgebouw gesloten. De kerk ging in de zomer weer open, maar moest in de tweede golf van de pandemie haar deuren weer gedeeltelijk sluiten. De vieringen in de kersttijd zullen eveneens een

besloten karakter hebben en beperkt toegankelijk zijn voor de kerkgangers.

We hopen dan ook van harte dat er volgend jaar weer betere tijden zullen aanbreken en een ieder weer zonder voorafgaande reservering de kerk kan bezoeken. Ons werk blijft doorgaan, zodat we hopen dat u ons werk blijft steunen.

Een gift aan onze stichting kunt u voor 125% in aanmerking nemen bij de berekening van uw giftenaftrek. Onze stichting is namelijk een culturele instelling.