Kerstbrief 2018

Aan de vrienden en de weldoeners van de Krijtberg,

De droogte van het bijna verstreken jaar lijkt wel symbool te staan voor de tijd waarin we leven. De natuur lijdt bij gebrek aan voldoende water. De mens lijdt wanneer hij het gevoel heeft dat hij niet wordt gehoord, maar slechts zijn prestatie telt. Veel mensen verdwalen in de woestijn van onze westerse maatschappij waar het geloof is vervangen door een eigentijdse moraal, welke geen antwoord geeft op de meest wezenlijke vragen van ons bestaan.

Christenen worden opgeroepen om een licht te zijn voor hun omgeving. Licht veronderstelt verbondenheid met Degene die licht brengt in onze duisternis.
Advent is een tijd van voorbereiding op de komst van Onze Heer. God wil ons nabij zijn. Wij hoeven slechts de deur van ons hart voor Hem te openen, zodat Hij kan binnen komen. Een kribbe met wat stro is voor Hem voldoende om ons hart vrij te maken van het rumoer van deze wereld, zodat wij ook kunnen rusten in Hem.

Kerst brengt de blijde boodschap dat God tot ons komt als een licht in de duisternis van onze wereld. De hemel opent zich voor een kort moment en engelen verkondigen de herders in het veld, het heil dat God de Vader in zijn Zoon heeft bereid voor onze wereld. Een Goddelijk Kind is ons geboren. God zal ons redden is Zijn Naam.

Wij wensen u een Zalig Kerstfeest.

De rector heeft in onze najaarsvergadering zijn plannen kenbaar gemaakt met betrekking tot een verbouwing in de pastorie. In verband met de toenemende pastorale activiteiten, is het de wens van de rector om één spreekkamer te realiseren op de begane grond van de pastorie, de keuken te verplaatsen naar de tussenruimte bij de lift en een andere ruimte (de kluszolder boven de sacristie) te renoveren tot muziek- en vergaderruimte.
Het bestuur heeft in haar najaarsvergadering besloten de verbouwing te ondersteunen met een financiële bijdrage, zodat de verbouwing kan plaatsvinden.

Wij hopen dat u ons werk blijft steunen. Een gift aan onze stichting kunt u nog steeds voor 125% in aanmerking nemen bij de berekening van uw giftenaftrek. Onze stichting is namelijk een culturele instelling.

Tot slot berichten wij u dat een overzicht van de vieringen in de kersttijd is ingesloten.

Het bestuur van Stichting tot Behoud van de Krijtberg.