Paasbrief 2017

Aan de vrienden en weldoeners van de Krijtberg,

De vastentijd is bedoeld als een woestijnperiode in navolging van de tijd die Jezus doorbracht in de woestijn alvorens zijn openbare leven aan te vangen. Een periode die ook verwijst naar de tijd welke het Joodse volk doorbracht in de woestijn, alvorens zij het beloofde land mocht binnentrekken. Deze tijd is derhalve historisch bepaald maar heeft ook een diepere betekenis.

De woestijn staat bekend om zijn gebrek aan water, bron van alle leven. Het is mede daardoor een geschikte plaats voor hen die het lawaai van de wereld willen ontvluchten. De woestijn confronteert een mens met zijn naakte zelf en kan zo een plaats van bekering worden waarbij hij zijn onechte zelf aflegt en als het ware opnieuw geboren wordt voor Onze Heer.

De vastentijd loopt uit in de passietijd waarin we het lijden van Christus herdenken.

Dit lijden staat niet op zichzelf, maar vormt een hoogtepunt in de voortdurende strijd die Jezus met de machten van het kwaad aanging. Het kwaad lijkt voor een kort moment te zegevieren.

Op paasmorgen worden de leerlingen echter wakker geschud uit hun ongeloof en herinneren zij zich dat Jezus zijn eigen dood had aangekondigd en dat Hij uit de dood zou verrijzen tot een nieuw leven. De leerlingen waren echter overvallen door de harde werkelijkheid van het kwaad en sommigen waren hiervoor zelfs op de vlucht geslagen. De leerlingen van toen en nu verschillen in niets van elkaar. Het paasgeloof is een genade dat je moet worden geschonken.

Het bestuur wenst u dit paasgeloof toe en daarom een Zalig Pasen.

Het groot onderhoud aan het kerkgebouw is afgerond. Het is nu wachten op de definitieve vaststelling van de overheidssubsidie. Het bestuur verwacht deze vóór het einde van dit jaar.

Wij stellen uw betrokkenheid bij het werk van de stichting op prijs en hopen dat u ons werk financieel blijft steunen, zodat de kerk, die altijd weer nieuwe kerkgangers trekt, behouden blijft voor de toekomst. U kunt ons ook op een voor u fiscaal vriendelijke manier steunen door een periodieke gift voor de duur van ten minste 5 jaar. De gift is dan bij u volledig aftrekbaar en wel voor 125%. Nadere informatie hieromtrent kunt u inwinnen bij de secretaris van ons bestuur. Zij is op werkdagen telefonisch bereikbaar onder nummer 0297-329421.

Een overzicht van de vieringen in de Goede Week en op de Paasdagen vindt u op de achterzijde van deze brief.

 

Het bestuur van de Stichting tot Behoud van de Krijtberg.