Paasbrief 2016

Aan de vrienden en weldoeners van de Krijtberg,

Het brengen van de Blijde Boodschap wordt niet door iedereen in blijdschap aangenomen. Jezus stuit op veel weerstand. Jezus geneest op de sabbat en jaagt de handelaren uit de tempel en wil duidelijk maken dat het gaat om een levende verhouding tussen God en mens en dat godsdienst niet een zaak is van macht en handel, maar van de bezieling van het hart. Het gaat niet om de fraaiheid van het gebouw, maar om een bezielde relatie met God. De geestelijke elite is bang om zijn macht te verliezen. Zij zijn daarom vastbesloten zich te ontdoen van Jezus want hij vormt een bedreiging voor hun positie. Zij vergeten echter dat zij de wijngaard alleen maar in pacht hebben en er niet de eigenaar van zijn. Wie wel gelooft in Jezus en Hem aanvaardt, wordt als een kind van God dat elke dag wil groeien tot zijn gelijkenis. Christen zijn betekent worden als Christus. Christen wordt je niet uit jezelf of door een of andere meditatie. Je moet geholpen worden door de Geest van de Vader en de Zoon. De Heilige Geest die Jezus zijn leerlingen van alle tijden belooft. De Heilige Geest brengt ons naar Jezus en zijn evangelie. Zij is de kostbare gave die we dragen in aarden potten. De schat in de akker. Pasen is daarom een dubbel feest. We vieren zowel de verrijzenis van de Heer als de eerste gave van de Geest.

Het groot onderhoud aan onze kerk is afgerond, zodat het kerkgebouw voor de komende jaren behouden is voor haar functie, namelijk de Rooms-Katholieke eredienst. Als bestuur zullen we ons nog wel bezighouden met de controle op de kerktorens en het herstel van een beschadigde kerkmuur. We hopen met ons werk het kerkgebouw te behouden als plaats waar gelovigen hun geloof in gezamenlijkheid kunnen vieren en verdiepen. We maken deel uit van een wereldkerk. Voor christenen is het belangrijk om in tijden van tegenspoed en vervolging hoop en troost te putten uit het gegeven dat de kerk niet dood is, maar wordt gedragen door bezielde christenen.

Onze stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling. Dit heeft als voordeel dat giften aan onze stichting voor 125% aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Uw kunt als begunstiger ook een periodieke gift doen. Een periodieke gift is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Zij moet ten minste 5 jaren plaatsvinden. Alle informatie over onze stichting is terug te vinden op onze website: www.behoudkrijtberg.nl. Voor informatie over een periodieke gift kunt u contact opnemen met onze secretaris. Zij is op werkdagen telefonisch bereikbaar op 0297-329421.

We wensen u een Zalig Pasen.

Het bestuur van de Stichting tot Behoud van de Krijtberg.